- 3 min ildir ki, Beşbarmaq qayasından axan su hardan gəlir

BES BARMAQİN MOCUZELERİ. ;)))