Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin dinamikasına görə renkinqi (Yanvar-aprel, 2020)

Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərin dinamikasına görə renkinqi (Yanvar-aprel, 2020)