Cəlaləddinin erməni-gürcü ordusu ilə müharibəsi, Şalvanın İslamı qəbul etməsi-TARİXİ FAKT

Cəlaləddinin erməni-gürcü ordusu ilə müharibəsi, Şalvanın İslamı qəbul etməsi-TARİXİ FAKT

Cəlaləddin, böyük bir İmperatorluq halına gəlmiş olan Xarəzmşahlar Dövlətini tarimar və pərişan bir halda götürdü. Atası Məhəmməd xan, vəliəhd olaraq böyük oğlu Uzluğşahı elan etmişdi. Bu səbəbə görə də, Xarəzmşah ordusunun komandirləri və dövlətin rəhbərləri Cəlaləddinin böyük qardaşı Uzluğşahın hökmdar olmasını dəstəkləyirdi. Cəlaləddin Xarəzmşahla bağlı maraqlı bir tarixi faktı Sonxeber.az-a tarixçi-alim Kərəm Məmmədov verib.
1225-ci ildə İvane Mxarqrdzelinin başçılığı altında 60 minlik erməni-gürcü-qıpçaq qoşunu Xarəzmşah Cəlaləddinin başçılıq etdiyi müsəlman türkləri Cənubi Qafqazdan çıxartmaq üçün Qarni adlanan yerə toplaşdılar. Avqustun 7-də Cəlaləddinin ordusu Qarni yaxınlığına gəldi. Xristian ordusundan olan yekəpər Şalva adlı bir pəhləvan üzünü İslam ordusuna qarşı tutaraq bağırdı: "Hanı Zülfüqarın sahibi? İndi öz qılıncımı onun üzərində sınayardım". Cəlaləddin xristian ordusunun sağ cinahını təşkil edən qıpçaqlara duz-çörək göndərib onlarla soydaş olduğunu bildirdi. Qıpçaqların çoxu döyüşdən imtina etdi. Cəlaləddin döyüşdən əvvəl "Aslanlar nə vaxtdan sürüdə qoyunların çox olmasından qorxmuşlar?" dedi və düşmən üzərinə yeridi.
Döyüşdə 20 mindən çox erməni-gürcü döyüşçüsü öldürüldü, 4 min müsəlman şəhid oldu. Əsir tutulan Şalvanı Cəlaləddinin yanına gətirdilər. O, Şalvadan soruşdu : "Zülfüqarın sahibini axtarırdın?"
Şalva başını aşağı saldı və müsəlman olmaq istəyini belə dilə gətirdi:
"Bostana göz dəyməsin deyə ağacın başına eşşək başı qoyurlar.Qoy mənim başım İslamın həmişəyaşıl zoğlarının eşşək başı olsun.."