Gənc Tamaşaçılar Teatrı oktyabr reperuatını açıqlayıb

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı oktyabr ayının reperuatını açıqlayıb.

Gənc Tamaşaçılar Teatrı oktyabr reperuatını açıqlayıb
https://peyk.az

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı oktyabr ayının reperuatını açıqlayıb.

APA repertuarı təqdim edir:

4 Oktyabr, 19:00
P. Züskind “Kontrabas” (kiçik səhnə)

 

5 Oktyabr
A.S. Puşkin “Qızıl balıq” (ilk tamaşa) - 12:00; 14:00
M.Füzuli “Leyli və Məcnun” -19:00

6 Oktyabr 
Pərvin “Sindbad” (ilk tamaşa) -12:00; 14:00
İ. Zəyniyev “Varislər” (ilk tamaşa) - 19:00

11 Oktyabr, 19:00
Pərvin “Mən öləndə, ağlama” (kiçik səhnə)

12 Oktyabr 
P. Culliford “Şirinlər” - 12:00; 14:00
E.E. Şmidt “Tanrıya on dörd məktub” - 19:00

13 Oktyabr 
Y. Entin, V. Livanov “Bremen musiqiçiləri” (rus dilində) - 12:00; 14:00
Y. Abramov, L. Bəyim “Yarımçıq qalmış...” - 19:00

18 Oktyabr, 19:00
U. Lyus “İstədiyim kimi yaşamışam” (kiçik səhnə)

19 Oktyabr 
A. Salmanlı “Möcüzəli pillələr” (ilk tamaşa) - 12:00; 14:00
H. Cavid “Şeyx Sənan” - 19:00

20 Oktyabr 
A. Şaiq “Tıq-tıq xanım” - 12:00; 14:00
M. Servantes “Don Kixot” - 19:00

25 Oktyabr, 19:00
T. Vəliyeva “Cəza” (kiçik səhnə)

26 Oktyabr
Azərbaycan xalq nağılı “Tənbəl Əhməd”- 12:00; 14:00
F. Dürrematt “Dəlixanada qətl” - 19.00

27 Oktyabr 
C. Svift “Qulliver çırtdanlar ölkəsində”- 12:00; 14:00
Ə. Haqverdiyev “Pəri Cadu” - 19:00