İlham Əliyev Bakıda imzalanmış iki sazişi təsdiq etdi

Birinci saziş Azərbaycanın Türkmənistandakı Səfirliyinin və Türkmənistanın Azərbaycandakı Səfirliyinin yerləşməsi üçün qarşılıqlı olaraq torpaq sahələrinin ayrılması haqqındadır. ;

İlham Əliyev Bakıda imzalanmış iki sazişi təsdiq etdi

İkinci sənəd isə Azərbaycanla Türkmənistan arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında 2008-ci il 19 may tarixli sazişə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədədir.