O yazı istefaya səbəb oldu - AYNA sındı və ...

Tanınmış jurnalist bir müddət əvvəl fəaliyyətini bərpa edən Ayna.az saytı ilə əməkdaşlığa son qoyub.

O yazı istefaya səbəb oldu - AYNA sındı və ...

Tanınmış jurnalist bir müddət əvvəl fəaliyyətini bərpa edən Ayna.az saytı ilə əməkdaşlığa axır qoyub.

Peyk.az xəbər verir ki, Ayna.az saytının əməkdaşı Rumiyyə Miraslan adıçəkilən media orqanında Ramiz Mehdiyev haqqında dərc olunan məqaləyə görə işdən çıxıb.

Rumiyyə Miraslan istefasının səbəi ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında bunları qeyd edib:

“AYNA sındı və bununla da mənimçün hər şey bitdi… Çox böyük ümidlərlə çıxdığım yol beləcə yarımçıq qaldı… Görünür, bundan axır ra doğman olsa belə, güvənib iziylə getməyəsən…”

Jurnalistin istefasına səbəb “Ayna”da Ramiz Mehdiyev haqqında dərc edilən “Kəbəsi Azərbaycan, Qibləsi Ulu Öndər hündür lığı” adlı məqalə olub. Şərəf Cəlilli imzası ilə gedən yazıda Ramiz Mehdiyev nəinki günümüzün dahi şəxsiyyəti kimi təqdim olunur, hətta Çingiz xanla müqayis edilir. Məqalədən sitat:

“Akademik Ramiz Mehdiyev qüdrətli dövlət xadimi, mütəfəkçirk filosofdur. Onun elmi yaradıcılığı dövləti fəaliyyətinə, dövlət işləri isə elmi potensialının üzə çıxmasına maneə olmayıb.

Doğudan Batıya at çapan, çapdığı məmləkətlərdə altundan saraylar yapan, sarayını sənətin-mədəniyyətin, elmi-irfanın gülzarına çevirən, ustad sənətkarlara, el və dil bilicilərinə köşəsinin başında yer verən “Vəsiyyətnamə”si ilə dövlət idarəçiliyinin prinsiplərini varislərinə öyrədib əmanət edən Əmir Teymur, “Qanunnamə”si ilə bəşəriyyətin dövlətçilik tarixində ilk qanunlar toplusunun – konstitusiyanın əsasını qoyan Salari hökmdarı Mərziban İbn Məhəmməd, Moğol hökmdarı Çingiz Xaqan, Fateh Mehmet, Ağqoyunlu Uzun Həsən, ustad aşıqları, xanəndələri, sənətkarları, şairləri cəm edən ədəbi-mədəni məclislər quran Cahanşah Həqiqi, Qazi Bürhanəddin, Şah İsmayıl Xətai, Hüseyn Bayqara kimi sərkərdə – xaqanlarımızın özləri də, mütəfəkçirk filosoflar, şairlər, ustad sənətkarlar idi”.

Müəllif hökmdarlardan axır ra Ramiz Mehdiyevi gəlib-getmiş məşhur vəzirlərlə, hətta Dədə Qorqudla müqayisə edib:

“Adı milli dövlətçilik tariximizə qızıl hərflərlə yazılan, dövlətli ğı, düşüncəsi, fərasəti və siyasəti ilə saraylarımızı zinətləndirən Baş Vəzirlərimiz olub. Pirlərə, övliyalara, peyğəmbərlərə tay tutduğumuz o müdrik şəxsiyyətlər təkcə saray mədəniyyətini, incilərini yaratmayıblar, şahlara, xaqanlara, sultanlara, şahzadələrə, əyanlara düz olan, düzgün olan yolu göstəriblər.

Göytürklərin sarayını zinətləndirən, Bilgə Xaqanın atasının da, varislərinin də yol göstərəni Tonyu Kuk, Oğuz Xaqanın sarayında müdriklik, uzaqgörənlik nümunəsi olan Dədə Qorqudun, Səlcuqlu sarayında cahan fatehi Alp Arslanın və oğlu Məlikşahın xüsusi ehtiram bəslədiyi Nizamülmülk, Hülakülər Sarayında şöhrətlənən və saray müdrikliyi ilə rövnəqləndirən Xoca Nəsirəddin Tusi, Müasir Azərbaycan dövlətçiliyində özünəməxsus məqamı, mövqeyi olan, Dədə Qorqud müdrikliyi, Nizamülmülk əzəməti, Ulu Öndər hündür lığı ilə mənəvi dəyərlər tariximizi zənginləşdirən akademik Ramiz Mehdiyev belə tarixi simalardan, Yaddaş Memarımızdandır!”

www.peyk.az