YUXU POZUNTUSU – BARIŞMALI, YOXSA MÜBARİZƏ APARMALI.

YUXU POZUNTUSU – BARIŞMALI, YOXSA MÜBARİZƏ APARMALI.
https://peyk.az